Uppdragsutbildning

Marie Nelson. Foto: Pia Nordin

Kontaktperson uppdragsutbildning Svenska som andraspråk

Studierektorer Marie Nelson

Inger Lindell

Kontakt uppdragsutbildning Nordiska språk, Svenska

Studierektor Inger LindellE-post: inger.lindell@su.se
Rum: D 638 | Tfn: 08-674 71 79

Marie Nelson. Foto: Pia Nordin

Kontaktperson uppdragsutbildning Svenska som andraspråk

Studierektorer Marie Nelson

165 px Vendela Blomström Foto: Felicia Blomström

Kontaktperson uppdragsutbildning Svenska som främmande språk

Studierektor Vendela Blomström

E-post: vendela.blomstrom@su.se
Rum: D 659 | Tfn: 08-16 35 31

Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Kontakt uppdragsutbildning Tvåspråkighet

Studierektor Tatiana Antontchik

 

E-post: tatiana.antontchik@biling.su.se
Rum: D 466 | Tfn: 08-16 19 80

Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube