Våra utbildningar

Håll avstånd 2 meter. Keep your distance 6 feet.

  Alla våra utbildningar

  På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen där information om förkunskapskrav med mera finns och där du söker till utbildningen. Du kan även anmäla dig direkt på antagning.se (öppnas i nytt fönster).

  • Se meny till vänster (via dator) eller ovan (med orange streck, i mobiltelefon).

  Se även

  Kurser

  Grundnivå (GN)

  På grundnivå kan du läsa kurser på nivå I, nivå II, nivå III, kandidatkurser och fristående kurser:

  Avancerad nivå (AN)

  På avancerad nivå kan du läsa magisterkurser och fristående kurser som kan ingå i kandidatexamen:

  Läs allt om våra ämnen i och sök!

  Länkarna leder till utbildningskatalogen och visar program och kurser på hela universitetet, inte bara våra på vår institution.

  Läs allt om ämnet och sök!

  Svenska

  Läs allt om ämnet och sök!

  Svenska som andraspråk

  Läs allt om ämnet och sök!

  Svenska som främmande språk

  Läs allt om ämnet och sök!

  Nordiska språk

  Läs allt om ämnet och sök!

  Tolkning inom Översättningsvetenskap

  Läs allt om ämnet och sök!

  Tvåspråkighet

  Läs allt om ämnet och sök!

  Översättningsvetenskap

  Kontakt

  Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

  Studentexpeditioner
  Studentexpeditioner

  Studievägledare
  Studievägledare

  Studierektorer
  Studierektorer

  Besöksadress
  Universitetsvägen 10 D
  Hus D, plan 3–6
  Södra huset
  Frescati

  Postadress
  Institutionen för svenska och flerspråkighet
  [Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
  Stockholms universitet
  106 91 STOCKHOLM

  Information om corona
  Dagens schema
  Sök program & kurser
  Alla våra utbildningar
  Lediga studieplatser
  Athena
  Mitt universitet
  Digitala språkcaféer. Foto på kaffekopp med mjölkplums: Elin Wennemyr MostPhotos
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Texten biblioteket på blå bakgrund
  SU Play
  Uppsats och mall
  Datbaser, föreningar och nätverk
  Vill studera - samlad information
  aktivera ditt universitetskonto
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  NÄR
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Har du idéer och förslag på miljöarbete?
  Kris och stöd

  SU profilprodukter webbshop

  Webbshop med SU:s profilprodukter

  Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube