Våra utbildningar

Astrid Söderbergh Widding

Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

Jag är oerhört imponerad över hur flexibla ni studenter har varit, hur ni har anpassat er till de helt nya förutsättningarna för era studier, och vilket tålamod ni har haft till exempel när tekniken har strulat.

Alla våra utbildningar

För att hitta en utbildning hos oss som passar dig, kan du:

  • se vår alfabetiska lista Alla våra utbildningar A–Ö
  • eller gå direkt till program eller kurser (se nedan). På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen. Du kan även anmäla dig direkt på antagning.se (öppnas i nytt fönster).

Svenska som andraspråk: Svenska som andraspråk/utbildning

Tolkning/översättning: Tolk- och översättarinstitutet/utbildning

Tvåspråkighet: Centrum för tvåspråkighetsforskning/utbildning

Utbildningskatalogen: Utbildningskatalogen/Institutionen för svenska och flerspråkighet (öppnas i nytt fönster)

Kurser

Grundnivå (GN)

På grundnivå kan du läsa kurser på nivå I, nivå II, nivå III, kandidatkurser och fristående kurser:

Avancerad nivå (AN)

På avancerad nivå kan du läsa magisterkurser och fristående kurser som kan ingå i kandidatexamen:

Läs allt om våra ämnen i och sök!

Länkarna leder till utbildningskatalogen och visar program och kurser på hela universitetet, inte bara våra på vår institution.

Läs allt om ämnet och sök!

Svenska

Läs allt om ämnet och sök!

Svenska som andraspråk

Läs allt om ämnet och sök!

Svenska som främmande språk

Läs allt om ämnet och sök!

Nordiska språk

Läs allt om ämnet och sök!

Tolkning inom Översättningsvetenskap

Läs allt om ämnet och sök!

Tvåspråkighet

Läs allt om ämnet och sök!

Översättningsvetenskap

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

Studentexpeditioner
Studentexpeditioner

Studievägledare
Studievägledare

Studierektorer
Studierektorer

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Athena
Mitt universitet
Digitala språkcaféer. Foto på kaffekopp med mjölkplums: Elin Wennemyr MostPhotos
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube