Stockholms universitet logo, länk till startsida

Demografi

Demografi, eller befolkningslära, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Undrar du vad som gör att vissa skaffar barn och andra inte? Varför vissa länder har högre barnafödande än andra? Hur barn med skilda föräldrar mår? Vad som påverkar hur det går för dem som invandrat till Sverige? Då ska du läsa demografi!

De här frågorna är kopplade både till hur samhället utvecklas i stort, och till andra vetenskapliga ämnen. Att bli demograf är därför ett sätt att konkret ge dig användning av hela din utbildning.

Fruktsamhet, dödlighet och migration är de tre grundläggande processer som demografer studerar. Under utbildningen får du studera dessa med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv, vilket gör utbildningen tvärvetenskaplig. Några exempel på sådana är nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, historia, socialantropologi, epidemiologi, folkhälsovetenskap och statsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning i demografi på master- och doktorandnivå. Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar av utbildningen, men vi välkomnar också studenter med begränsade kunskaper i statistik. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i att hantera stora datamängder, att planera statistiska analyser och kunskaper om grundläggande statistik.

Demografiska avdelningen vid Stockholms universitet, SUDA, är en stark forskningsmiljö där världsledande forskning pågår – och våra forskare blir dina lärare.


Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade på många områden. Som demograf kan du söka jobb som analytiker på myndigheter, departement, kommuner, internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller modellbyggare på SCB, SIDA, FN, försäkringsbolag eller undersökningsföretag.

Inom detta program har du dessutom möjlighet att ansöka om praktik på en arbetsplats. Masterprogrammen i demografi och kurserna på avancerad nivå förbereder också för fortsatta studier mot doktorsexamen.


Utbildningar inom ämnet

Examen


Forskning inom ämnet

Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Vår internationella grupp av forskare arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik. Tillsammans har vi en unik kompetens inom familjepolitik, genus och policyfrågor och i analyser av registerdata.

Mycket av vår forskning är inriktad på familjedynamik – barnafödande, partnerskap, skilsmässoförhållanden – och de kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar som familjedynamiken påverkas av.

Läs mer om forskning på Sociologiska institutionen