Beställa som privatperson

Omslagsbild på Utbildningskatalogen Foto: Niklas Björling

Beställ utbildningskatalogen - privatpersoner

Beställa som institution, skola eller företag

Beställ utbildningskatalogen - institutioner, skolor och företag

Presentation av ämnen

Den tryckta utbildningskatalogen presenterar de ämnen som finns vid universitetet. Här hittar du även intervjuer med studenter, forskare och studievägledare, information om studentservice och mycket annat. För detaljerad information om kurser och program, se den digitala utbildningskatalogen: su.se/utbildningskatalog