Stockholms universitet logo, länk till startsida

Yrkeslärarprogrammet - anmälan och validering

För att vara behörig sökande till yrkeslärarprogrammet så måste du validera dina yrkeskunskaper.  För att få en bra anställningsbarhet som yrkeslärare är det avgörande att dina yrkeskunskaper återfinns i något av gymnasieskolans yrkesprogram. 

Gymnasieskolans yrkesprogram och behörighetskrav


Varför ska du validera?

Utbildningen till yrkeslärare är endast på 90 högskolepoäng. Det betyder att yrkeslärarutbildningen inte innehåller några studier i de ämnen du ska undervisa. Dessa ämneskunskaper ska du ha med dig från ditt yrkesliv. Valideringen är en process där du ska synliggöra och styrka att du har yrkeskunskaper i de ämnen du ska undervisa elever inom.

Läs mer om valideringsprocessen nedan! 

För antagning till ht 2020 är anmälan öppen 16 mars – 15 april.

Du anmäler dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se


Validera dina yrkeskunskaper

Stockholms universitet öppnar sitt digitala valideringssystem, Valda, den 14 februari. Starta din ansökan om validering så fort du kan. Validering är en process som tar tid. 
Du loggar in i Valda med samma inloggningsuppgifter som du har skapat på antagning.se

Se UHR:s film om validering

Observera att du enbart ansöker om validering hos det lärosäte du har anmält dig till i första hand. 

Om du validerat dina yrkeskunskaper tidigare, kontakta oss för att se om din tidigare validering fortfarande är aktuell!

1. Samtal med kartläggare 

Kontakta en kartläggare för att få stöd och vägledning med din ansökan om validering. Kartläggaren ger dig också information om ämnesbehörigheter och anställningsbarhet.
Din yrkesbakgrund är avgörande för om validering i det här sammanhanget, är aktuell för dig.

2. Välj programinriktning och ämnen 

Logga in i Valda och välj det/ de yrkesprogram som matchar din yrkesbakgrund. Välj sedan de ämnen där du har dina yrkeskunskaper. 

Du hittar ämnenas behörighetskrav i Valda men du kan också läsa om dem på Universitet- och högskolerådet hemsida

3. Beskriv ditt kunnande 

Beskriv dina yrkeskunskaper utförligt när du besvarar frågorna i Valda. Utgå från ämnets behörighetskrav och reflektera kring vad, hur och varför när du beskriver ditt kunnande. 

4. Styrk ditt kunnande

Du ska också styrka ditt kunnande. Det gör du genom att ladda upp tjänstgöringsintyg där det framgår vilken yrkesroll och vilka arbetsuppgifter du har haft samt hur länge, och i vilken omfattning du arbetat på arbetsplatsen. 

Om du har svårt att få tag på tjänstgöringsintyg från arbetsplatsen som styrker dina kunskaper kan du använda dig av vår intygsmall:  Intyg om arbetslivserfarenhet (163 Kb)
Andra dokument som kan styrka dina yrkeskunskaper kan vara intyg från utbildningar och kurser, gesäll- och mästarbrev, licenser, certifikat och andra yrkesbevis. 

5. Skicka in din valideringsansökan

När du skickat in din Valda-ansökan kommer du att få en kartläggare kopplad till ditt ärende. Kartläggaren kommer att gå igenom din ansökan och ge dig återkoppling så att du har möjlighet att komplettera. 

6. Bedömning

När det finns ett bedömningsbart underlag kommer en ämnesbedömare kopplas till ditt ärende. Denna bedömare är expert inom ditt yrkesområde och har i uppgift att granska din ansökan och ge sitt utlåtande. 
Bedömaren kan också efterfråga kompletterande underlag. I dessa fall kommer kartläggaren att kontakta dig. 

7. Beslut 

Lärosätet fattar beslut om din ämnesbehörighet. Du får besked senast i samband med ditt antagningsbesked till utbildningen.
Din yrkeskunskap bedöms utifrån:

  1. Innehåll - att dina yrkeskunskaper är erfarenhetsbaserade och motsvarar behörighetskravets hela bredd. 
  2. Nivå - att dina yrkeskunskaper har en nivå (SeQF 5) som visar att du kan: 
    Överblicka, planera, utföra, identifiera, lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar som leder till lärande och utveckling. 
  3. Aktualitet - att dina yrkeskunskaper inte är för gamla så du har gått miste om den utveckling som har skett i ditt yrke

Kontakta oss för stöd i din valideringsprocess

Ordinarie telefontid
Tisdagar 9.00–10.00
Torsdagar 13.00–14.00 

Telefon: 08-162770

E-post: validering.yrke@su.se 

Information om programmet hittar du på utbildningens hemsida