Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utbildning på forskarnivå inom lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Barn använder Ipad i undervisningen

Foto: Folmer, Mostphotos

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för Stockholms universitetets lärarutbildningar är att utgå från existerande forskning. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och det finns flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Här hittar du information om aktuella avhandlingar och publikationer från de programansvariga institutionerna vid Stockholms universitet. 

Du kan söka direkt i DiVA, Stockholms universitets publikationsdatabas.

Forskare inom lärarutbildningarna deltar aktivt i media, skoldebatten, statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella och nationella expertorgan.

Läs nyheter om forskning kring skola och utbildning vid Stockholms universitet

Lärarutbildningens nyhetsbrev ger tips om forskning och vidareutbildning som rör skola och lärande.

Lärarutbildningens nyhetsbrev

Forskningen bedrivs vid institutioner och centra. Du hittar kontaktuppgifter till de du behöver få tag på där den forskning som du är intresserad av utövas. Här ser du länkar som går till information om forskning inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet.

Se vilken forskning som bedrivs vid hela Stockholms universitet

Kontakta pressekreterare och studievägledare som kan lärarutbildningarna.

Kontaktuppgifter till lärarutbildningarnas studievägledare och pressekreterare

På denna sida