Stockholms universitet logo, länk till startsida

VFU-portal

VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen används av sju lärosäten som bedriver lärarutbildning samt kommunerna i Stockholms län. De medverkande lärosätena är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Exempel på information som förmedlas via VFU-portalen är: studenternas placering på skola och eventuellt handledare, skolornas kontaktuppgifter, förläggning av VFU-perioder och antal högskolepoäng. Varje kommun ser alla lärosätens studenter, som är placerade sin kommun, i samma vy. Lärosätena ser och hanterar endast lärosätets egna studenter.

Fördelar med en gemensam VFU-portal

  • Informationen delas mellan användarna
  • Informationen som visas är aktuell information från Ladok
  • Processer och rutiner kan samordnas mellan lärosätena och kommuner 

Gemensamt samverkansavtal

Alla kommuner och lärosäten i Stockholms län som använder VFU-portalen har ett gemensamt samverkansavtal.
Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen.pdf (386 Kb) (386 Kb).

Guider till VFU-portalen

Guider till VFU-portalen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

För kommunanställda

För lärosätesanställda

Guider för VFU-samordnare

För stöd i arbetet som VFU-samordnare i kommun och stadsdel finns en lathund gällande VFU-portalen. I lathunden har vi på VFU-sekretariatet samlat länkar som leder dig till utförliga instruktioner som finns för de olika funktionerna i VFU-portalen.

Lathund för VFU-samordnare i kommun, VT20.pdf (1147 Kb)

Gemensam tidsplan

Det finns även en gemensam tidplan för samtliga lärosäten inom avtalet som rör viktiga datum under terminen. Denna tidplan uppdateras varje termin.
Gemensam tidplan_HT20.pdf (160 Kb)

Guider för lärosäten

För stöd i arbetet som VFU-sekreterare på lärosäte finns en lathund gällande VFU-portalen. 
Lathund för VFU-sekreterare på lärosäte, VT20.pdf (1374 Kb)

De medverkande lärosätenas logotyper.

Logga in i VFU-portalen

Kontaktperson för VFU-portalen

Förvaltningsledare Studentavdelningen, Stockholms universitet
Karin Axsäter
E-post: portalvfu@su.se
Tfn: 08-16 46 12

 

På denna sida