Stockholms universitet

VFU-portal

VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar inom lärarutbildningarna. Verktyget används idag av sju lärosäten i Stockholms län och fyra lärosäten i region Syd samt av VFU-samordnare i lärosätenas samverkande kommuner.

Målet med VFU-portalen är att kvalitetssäkra arbetet med VFU-placeringar, så att studenterna får en adekvat placering utifrån ämnen och inriktning. Detta sker genom effektivisering och automatisering av arbetsprocesser. Rutiner samordnas mellan lärosäten och samverkande kommuner och information delas på ett rättssäkert sätt via verktyget.

Fördelar med VFU-portalen

  • Integration mot Ladok
  • Automatisk placering baserad på studentens ämne, tillgängliga platser och restid med kollektivtrafik
  • Platsbeställning och platserbjudanden
  • Stöd för ersättningsunderlag

Kontaktuppgifter

Har ditt lärosäte några frågor om verktyget, eller är intresserad av en visning, kontakta: portalvfu@su.se

Information för Stockholms län

Informationen nedan riktar sig till kommuner och lärosäten i Stockholms län som använder VFU-portalen.

Årscykel

Årscykeln visar händelser och hålltider för VFU-arbetet som berör VFU-handläggare på lärosäten och VFU-samordnare i kommun.

Årscykeln visar händelser och hålltider för VFU-arbetet som berör VFU-handläggare på lärosäten.

Tidplan

Lärosätena i Stockholms län som använder VFU-portalen tar varje termin fram en gemensam tidplan med de hålltider som gäller vid placering och påminnelser. Det är viktigt att alla respekterar datumen i tidplanen.
Tidplanen

Guider till VFU-portalen

För att hitta rätt guider/instruktioner klicka på din målgrupp:

För kommunanställda

För lärosätesanställda

Gemensamt samverkansavtal

Alla kommuner och lärosäten i Stockholms län som använder VFU-portalen har ett gemensamt samverkansavtal.
Läs samverkansavtalet ”Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen"

De medverkande lärosätenas logotyper.

Logga in i VFU-portalen

Kontakt och instruktionsmanualer gällande VFU-portalen
 

Teknisk support och verksamhetsfrågor

E-post: portalvfu@su.se

Manualer 

Du hittar instruktionsmanualer för VFU-portalen här.

På denna sida