Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vanliga frågor om studier och studieval

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om studier.

 


Hitta utbildning

Att komma fram till vad du ska studera och varför kan vara en process som tar lite tid. Utbildning är en stor och viktig investering i både tid och pengar. Det handlar dels om att komma fram till vad du själv vill och vad som passar dig. Då kan det vara bra att ställa sig frågor som:

  • Vilka ämnen, frågor och uppgifter intresserar och engagerar mig?
  • Vad är jag bra på/Vad säger andra om mig? 
  • Vilka faktorer är viktiga för mig i ett yrkesliv/Vad har jag för grundläggande värderingar?

Om du väljer något som intresserar dig blir du ofta mer motiverad och chansen att lyckas med dina studier ökar! 

Dels handlar studievalet om att undersöka möjliga alternativ och behörighetskrav. På Stockholms universitet finner du utbildningar inom många intresseområden:

Data och IT Ekonomi och företagande
Kultur och historia Lärarutbildning
Medier och kommunikation Människa, juridik, politik och samhälle
Naturvetenskap och matematik Språk 

Ämnesguiden

Använd gärna Stockholms universitets digitala ämnesguide för att utforska vilka ämnen och utbildningar som finns inom respektive intresseområde. Ämnesguiden ger dig mer information steg för steg, från det totala utbildningsutbudet till särskilda behörighetskrav för en specifik utbildning. 

Mycket information kan du finna genom att söka på nätet, läsa platsannonser och branschtidningar.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa och se filmer om olika yrken

Info om 150 högskoleyrken hos Sveriges akademikers centralorganisation, SACO

Ett hett tips är att prata med någon som jobbar med det du är intresserad av! Boka ett kort möte på 20 minuter. Förklara att du vill lära dig mer om yrkesrollen eller arbetsplatsen och är nyfiken på vad som gjort att personen fått jobbet. Detta kallar vi för informationsintervju, vilket är en metod som också är bra för att vidga ditt professionella nätverk. 

Låt gärna dina värderingar vara vägledande när du söker fakta om olika yrken. Är det t.ex arbetsuppgifterna, kollegorna, lönen eller kanske möjligheten att bidra till samhället som gör ett yrke intressant för dig?

Exempel på frågor du kan ställa vid en informationsintervju:

  • Vilka roller finns inom företaget?
  • Vad innebär dessa roller?
  • Vilken utbildningsbakgrund har ni som jobbar här?
  • Vilken kompetens och vilka erfarenheter är bra att ha med sig?
  • Vilka strategier har du använt för att få jobb här?
  • Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
  • Vem tycker du att jag ska kontakta för att lära mig mer?
Broschyrer om studier. Foto: Niklas Björling

 

Stockholms universitet erbjuder cirka 300 program och 1700 fristående kurser. Du kan själv kombinera och sätta samman din egen examen med fristående kurser. Det är dock viktigt att du först kollar upp vilka krav som gäller för Examen.

Läs mer om krav för examen här

Utbildningar som leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, socionom, psykolog och studie- och yrkesvägledare, måste däremot studeras via ett program. 

Om du väljer att läsa fristående kurser måste du söka varje enskild kurs. Det kan innebära att du eventuellt inte kommer in på kurserna vid varje söktillfälle. En fördel är dock att du själv kan forma din utbildning. Fördelar med att läsa program är å andra sidan att du är säker på att komma in på alla kurser som ingår i programmet och att du vet att kurserna är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning.

I universitetets digitala utbildningskatalog kan du använda sökfilter för att se vilka utbildningar som finns efter dina unika önskemål.

Sök kurser och program i utbildningskatalogen

Om du exempelvis klickar på "Studietakt" i utbildningskatalogen kan du välja sökfilter som visar dig utbildningar med studietakten 100%, 75%, 50% eller 25%.

 

Byta utbildningsort

När det kommer till tillgodoräknandefrågor måste du vända dig direkt till den/de studie- och karriärvägledare vid den institution som ansvarar för programmet.

Observera att innan du kan tillgodoräkna studier från andra lärosäten inom ett program vid Stockholms universitet måste du först vara antagen till programmet och ha påbörjat studierna på Stockholms universitet.

Rådgör med ämneskunnig studievägledare vid den institution som ansvarar för det aktuella programmet.

Hitta studievägledare efter ämne A-Ö

Vanligtvis behöver du göra en ny anmälan via antagning.se, även om ditt program motsvarar något av programmen på Stockholms universitet. När du blivit antagen och studerar vid Stockholms universitet kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

Tillgodoräknande av tidigare studier

 

Om studier

På grundnivå har flertalet av kurserna/programmen svenska som undervisningsspråk. På avancerad nivå ger vi däremot de flesta programmen, det vill säga Masterprogrammen, på engelska. Engelska är även undervisningsspråk för vissa fristående kurser på avancerad nivå. 

För att hitta kurser/program med undervisningsspråk enbart på engelska - gå till ”Sök kurser och program”. Öppna kategorin ”Övriga filter" längst ner och kryssa för sökfiltret ”För internationella studenter”. 

Sök kurser och program

Observera: Sökfiltret för "Engelska" under kategorin "Undervisningsspråk" omfattar kurser som ges på både svenska och engelska, i en kombination av undervisningsspråk.

En institution är en del av universitetet som ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett specifikt ämne, eller en grupp av näraliggande ämnen. Matematiska institutionen vid SU ansvarar exempelvis för utbildning och forskning inom ämnena matematik, matematisk statistik och datalogi. Historiska institutionen ansvarar för ämnena historia och kulturvetenskap, och så vidare.   

Det finns 51 institutioner och centra vid Stockholms universitet. De är indelade under fyra fakulteter - Humanistiska, Juridiska, Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga fakulteten. De fyra fakulteterna är i sin tur indelade under det Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området.

Lista över institutioner​​​​

 

Anmälnings- och studieavgifter

Om du är medborgare i ett EU/EES-land behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter. Schweiz ingår inte i EU/EES men även dess medborgare är avgiftsbefriade.

Är du medborgare i ett land utanför EU/EES måste du som grundregel betala anmälnings- och studieavgifter. Det finns dock ett antal undantag från den regeln, till exempel om du kommer hit som utbytesstudent.

På antagning.se kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter

 

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga på den här sidan eller har du fler frågor?

Kontakta studie- och karriärvägledningen

 

På denna sida