Nedan hittar du kurshemsidorna för kurser inom estetiska lärprocesser, kurser inom SO-ämnen, och VFU-handledarkurser.

 

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp, AN HV427F
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen, 7,5HP, AN           HV428F
Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, Avancerad nivå, 15 hp HV430F
Drama - lek - språk, 7,5HP, GN HV00DF
Kommunikation och konfliktförståelse, 15HP, GN CH204F
Museipedagogik I, 7,5HP, GN CH103F
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5HP, GN HV03DF
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7.5HP, GN HV04EF
Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7.5HP, GN HV07DF
Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7.5HP, GN CH05DF
Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling. AN, 7,5hp HVDA02
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, AN, 7,5hp HVDA03