Du kan läsa ämneslärarprogrammet med två olika inriktningar:

På ämneslärarprogrammet får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i högstadiet och gymnasiet.  Du får goda kunskaper inom de ämnen du väljer att studera, kombinerat med utbildningsvetenskap för att utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att du deltar i en skolas vardag. Under VFU:n får du möjlighet att praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper samt öva förmågor som är viktiga i rollen som lärare.

Ämneslärarprogrammet med ingångsämne historia, religion, samhällskunskap eller geografi innehåller:

  • Ämnesstudier, 180-210 hp beroende av inriktning (med svenska som andraämne blir utbildningen en termin längre)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

 

Ämneslärarprogrammet mot arbete i gymnasieskolan

Ansökan till
Ämneskombinationer
och utbildningsplaner

Ansökan till VT2018
är öppen 15 sep - 16 okt

Ingångsämne Historia
Historia, Engelska, 330 hp
Historia, Matematik, 330 hp
Historia, Religionskunskap, 330 hp

Ingångsämne Religionskunskap
Religionskunskap, Engelska, 300 hp
Religionskunskap, Historia, 330 hp
Religionskunskap, Matematik, 330 hp

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå

Programmets
uppläggning

Ämnesstudier, 180-210 hp beroende av inriktning
Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

Studiegångar

Studiegångar

Kontakt

Studievägledare:  studievagledning@hsd.su.se
Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

 

 

 

Ämneslärarprogrammet mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

2017 startar endast inriktningen mot gymnasieskolan. Det är i nuläget oklart när det åter kommer att gå att söka inriktningen mot 7-9.
läs mer om programmet: Ämneslärare, årskurs 7-9