Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Vad blir du?

Som ämneslärare mot 7-9 blir du lärare i tre ämnen i årskurs 7-9. Med din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen samt gymnasiet i ditt huvudämne . Inom utbildningen läser du först din ämnesinriktning och därefter den utbildning som gör dig behörig som lärare.

Hösten 2016 startar inte denna utbildning men om du redan är student inom programmet hittar du mer info här!

Mer information

Klicka på länkarna för mer information om:

Ämneskombinationer
Ansökan
Mål - ämneslärarexamen (avancerad nivå)
Studiegång
Utbildningsvetenskaplig kärna
Verksamhetsförlagd utbildning
Efter studierna