Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Bild ur filmen

Forskare vill sätta politiskt fokus på Östersjöfrågor

Forskare vid Stockholms universitet skickar ett brev till regeringen med förslag för ett friskare Östersjön.

Askölaboratoriets nya forskningsfartyg

Nya fartyget tar form

Askölaboratoriets nya forskningsfartyg håller sakta på att ta form. Efter omfattande förberedelser och diskussioner med både forskarsamhälle och varv finns nu en ritning som visar hur den kommer att se ut. Sjösättningen är beräknad till sommaren 2016.

Fler evenemang om havet vid universitetet

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Baltic Sea Centre on youtube
Miljöwebben

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.