Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Havsutsikt 2/2014

Havsutsikt 2/2014, hav- och klimatnummer

Senaste numret av tidskriften Havsutsikt har ett alldeles särskilt aktuellt tema, nämligen hav och klimat. Denna gång medverkar forskare från Meteorologiska institutionen som författare till artikeln 'Östersjön i en varmare framtid'.

Gruppbild forskare DEMO 2

Nya steg för att förstå torsken bättre

Halvvägs in i DEMO-projektet studerar forskarna hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt i olika stadier i livet.

BEAM brochure

BEAM lever vidare 2015

Den 10 december höll BEAM ett öppet möte för att rapportera om forskningsprogrammet och planerna för den närmaste framtiden. Närmare 35 forskare från olika expertområden deltog.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Baltic Sea Centre on youtube