Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

DEMO workshop on fisheries management

I täten för ekosystembaserat fiske

Stockholms universitets Östersjöcentrum tar täten i arbetet med en ekosystembaserad fiskförvaltning. Vid ett första möte på Askölaboratoriet 25-29 augusti, samlades ett tjugotal fiskforskare från Östersjöländerna för att dra upp riktlinjerna för hur mer ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön ska tas fram.

Rektor skriver på avtal för fartygsbyggnation

Askölaboratoriets nya fartyg

Fältstationen Askölaboratoriet behöver ett nytt fartyg. Familjen Erling-Perssons Stiftelse gav i februari 2013 Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga ett modernt forskningsfartyg. Efter omfattande förberedelser är nu ett kontrakt med ett varv påskrivet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Baltic Sea Centre on youtube
Miljöwebben

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.