Stockholms universitets Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum

Med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Bild ur filmen

Forskare vill sätta politiskt fokus på Östersjöfrågor

Forskare vid Stockholms universitet skickar ett brev till regeringen med förslag för ett friskare Östersjön.

fika

Fullt hus på första Asködagen

20 november 2014 ordnade Östersjöcentrum en allra första Asködag där fokus låg på att presentera Askölaboratoriets viktiga östersjöforskning. Omkring 70 experter från olika amnesområden, doktorander, studenter och andra intresserade fick höra forskarna berätta om sina senaste resultat. Presentationerna täckte ett brett fält, från satellitövervakning av havsmiljön till de djupa bottnarnas processer.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Baltic Sea Centre on youtube
Miljöwebben

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.