Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tolkstudion TÖI Stockholms universitet. Foto: Pia Nordin

Invigning av Sveriges enda tolkstudio för utbildning av tolkar

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) har fått en ny professionell tolkstudio, den enda i sitt slag i Sverige. TÖI utbildar konferenstolkar, teckenspråkstolkar och tolkar i offentlig sektor. Välkommen till vår invigning där du får se tolklärare och tolkstudenter förevisa autentiska tolksituationer.

Logo © IVIP

IVIP på Bokmässan 2017: Samma språk i olika kulturer – några vetenskapliga rön

Samtal är präglade av kulturella mönster, men gäller det även om språket är detsamma? Inga-Lill Grahn (ISOF), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Camilla Wide (Åbo universitet), IVIP, medverkar fredag 29 september i Institutet för språk och folkminnens (ISOF) program på Bokmässan i Göteborg.

Bokmässan logotyp

TÖI på Bokmässan 2017: Rum för översättning

Torsdag 28 september–Söndag 1 oktober går bokmässan av stapeln i Göteborg. TÖI kommer att finnas på plats torsdag och lördag, där vi är med och arrangerar Rum för poesi och översättning. På lördagen är vi även med på Scener och samtal, Världskulturmuseet.

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Lediga studieplatser ht -17

Vi har LEDIGA STUDIEPLATSER till vissa kurser och program i höst i svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och tvåspråkighet. Även SEN ANMÄLAN är öppen.

Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Tvåspråkighet

Södra huset och Studenthuset fågelperspektiv. Foto: Clément Morin

Lediga jobb: Tre adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 2/10

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk.