Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Texttraditionens möjligheter (2018–2025). RJ har beviljat 44,5 milj. kr till forskningsprogrammet

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 44,5 miljoner kronor i forskningsmedel till programmet "Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur". Jonatan Pettersson, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, är en av forskarna inom programmet.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 7/11

Postdoktorn ska utifrån ett flerspråkighetsperspektiv bedriva forskning om konstgjorda språk. Forskningsuppgiften syftar till att 1) skapa en bättre förståelse för de konstgjorda språkens sociolingvistik samt att 2) genom en sådan förståelse bidra till sociolingvistisk (socialteoretisk) teoriutveckling i vidare mening. I första hand avser forskningsuppgiften internationella hjälpspråk (t.ex. esperanto, ido, interlingua) samt sociala praktiker där dessa språk tillmätts någon typ av värde eller betydelse.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 10/11

Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år.

Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister den 29/11–1/12

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Våra studievägledare i Svenska/Nordiska språk och Tolkning/Översättning för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där under fredagen.