Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Student med megafon. Foto: Eva Dalin

Är du reserv på Praktisk retorik, 15 hp, vt -18?

Har du sökt Praktisk retorik, 15 hp, till vt -18 och har RESERVPLATS? Vi har ett fåtal platser kvar dagtid. Kontakta studievägledare Britt Arvidsson omgående om du är intresserad.

1

En lyckad terminsstart

Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt Mondo, låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. På universitetets centrala webbplats finns information om hur du snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier:

Checklista för en lyckad terminsstart: su.se/utbildning/ny-student

Folder: En lyckad terminsstart

Mina studier registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Olle Jospehson. Foto: Pia Nordin

Vad hände 2017 ur ett språkligt perspektiv?

2017 – ett språkligt mellanår? Eller hände det egentligen ganska mycket? I Sveriges radios program Språkets julspecial diskuterar språkpanelen året som gått, siar in i framtiden och berättar vilka ord som kommer användas under valåret 2018. I panelen ingick bland annat Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, tidigare chef för Språkrådet.

Flicka håller i små flaggor

Ingen vits stressa med språkträning

Barn som börjar tidigt med främmande språk blir inte bättre på språket än de som börjar senare, visar forskning. Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, slår hål på myten.

Bebis med headset. På tröjan står det Blah! Foto: Galina Barskaya/MostPhotos

Så fungerar inlärning av språk i tidig ålder

Tidig språkexponering är avgörande för nyanlända barn – men för att lära sig ett andra eller tredje språk i skolan är en tidig start ineffektiv. Det menar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

75px två vita siluettkroppshalvor framför färgade lappar m tack på olika språk. Montage 2 xMostPhots

Kan man vara halvspråkig?

Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men om man blandar språk kan man inget språk ordentligt då? I Sveriges radios program Vetandets värld, med temat flerspråkighet, pratar Niclas Abrahamsson om halvspråkighet. Han är professor i svenska som andraspråk, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Pratbubbla

Undervisning på engelska har en språklig baksida

Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Intervjuer i Sveriges radios Vetenskapsradion och Vetandets värld med språkforskare Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Läkare sitter på huk, ler och kramar en patients händer. Foto: Michael Erhardsson MostPhotos

Ny artikel. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal

Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktion. Att tacka andra människor och själv bli tackad är något vi oftast gör flera gånger om dagen och i de flesta fall dessutom utan att tänka på hur vi gör eller varför. Men hur gör vi för att avsluta ett samtal och samtidigt visa att vi uppskattade det?

En kvinna och en man sitter och diskuterar skrivet/ritat material. Photo: racorn, MostPhotos

Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland

Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.

The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song

Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.