Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Simultantolkning Foto: Per Larsson

Ny studio enda i Sverige för tolkutbildning

Den 20 september klippte universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding bandet för Sveriges första professionella tolkstudio för utbildning av tolkar.

Omslag David Karlander: Authentic Languages. Vit bakgrundmed två LL i Falu rödfärg

Disputation 28/9. David Karlander: Authentic language

David Karlander försvarar sin doktorsavhandling i tvåspråkighet: Authentic language. Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market.

Logo © IVIP

IVIP på Bokmässan 2017: Samma språk i olika kulturer – några vetenskapliga rön

Samtal är präglade av kulturella mönster, men gäller det även om språket är detsamma? Inga-Lill Grahn (ISOF), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Camilla Wide (Åbo universitet), IVIP, medverkar fredag 29 september i Institutet för språk och folkminnens (ISOF) program på Bokmässan i Göteborg.

Bokmässan logotyp

TÖI på Bokmässan 2017: Rum för översättning

Torsdag 28 september–Söndag 1 oktober går bokmässan av stapeln i Göteborg. TÖI kommer att finnas på plats torsdag och lördag, där vi är med och arrangerar Rum för poesi och översättning. På lördagen är vi även med på Scener och samtal, Världskulturmuseet.

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Lediga studieplatser ht -17

Vi har LEDIGA STUDIEPLATSER till vissa kurser och program i höst i svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och tvåspråkighet. Även SEN ANMÄLAN är öppen.

Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Tvåspråkighet

Södra huset och Studenthuset fågelperspektiv. Foto: Clément Morin

Lediga jobb: Tre adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 2/10

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk.

Karta över ordföljdstyper i världens språk

Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st.). Sök senast 16/10

Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid några av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet.