Utbildningstolkning

Exkursionstolkning i det gröna

Studera med tolk

Vårt mål är att döva, hörselskadade och dövblinda studenter ska kunna delta i studier på samma villkor som hörande studenter. Du kan få tolk till alla studieanknutna situationer.

Grupparbete vid havet

Att vara studiekamrat i tolkade situationer

Teckenspråkstolkarna möjliggör kommunikation mellan alla närvarande.

Teckenspråkstolk på matematikföreläsning Foto: Matematiska institutionen

Personal vid Sektionen för utbildningstolkning

Vid Sektionen för utbildningstolkning arbetar 22 personer, varav 19 teckenspråkstolkar.

KONTAKT

Besöksadress:
Rum 166-170 i Studenthuset
Frescati, Stockholm

Postadress:
Stockholms universitet
Sektionen för utbildningstolkning
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

I fakturans referensfält anges 670

Organisationsnummer
202100-3062

Sektionschef
Tord Rådahl
Telefon: 070 422 15 00
E-post: Tord.Radahl@su.se

Samordningen
E-post: Tolksamordning@su.se
Telefon (även SMS): 070-422 15 18
Rum: 168 i studenthuset

Samordningens öppettider

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: 7.00 - 18.00
Fredag: 7.00 - 17.00