Forskningsämnen

Forskningen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) har fokus på yngre barn, barn och unga samt unga vuxna i utbildning och på fritiden. Barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera är av särskilt intresse. Därmed är förskola, skola och fritidshem exempel på institutioner där barns erfarenheter och perspektiv undersöks.

Andra viktiga kontexter där barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete studeras är exempelvis medier, bostadsområden, familj och föreningsverksamhet. Även de vuxna barn och unga möter är relevanta för forskningen. Teorier och metoder hämtas från humaniora och samhällsvetenskap och med bas i tvärvetenskapliga ansatser. 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finns ett flertal forskningsämnen. Många forskningsprojekt ingår i flera olika forskningsämnen, då barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne.

Det finns två forskarutbildningsämnen vid BUV:

Läs mer om vår forskarutbilningen under "Börja forska".

Börja forska

 

På BUV finns flera utbildningar på avancerad nivå som är forskarförberedande. 

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (BOUV)

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning fritidshem (FRIV)

Masterprogram i förskoledidaktik (SFSKO)

Magisterprogram i Barnkultur (BKIV0)

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde