Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Microbiology

  • 15 credits

Under den här kursen får du fördjupa och utvidga dina kunskaper i allmän mikrobiologi. Tyngdpunkten ligger på bakterier, deras förmåga att orsaka infektioner och deras betydelse i mark och vatten. Vi tar också upp olika mikrobers anpassning och samspel med omgivningen samt biotekniska tillämpningar. I slutet av kursen skriver du en uppsats om ett valfritt mikrobiologiskt ämne. Kursen ges januari-mars och kan komma att ges på svenska.

Further course information will appear soon on this page. Until then, information can be found on the department website.