Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikrobiologi

  • 15 hp

Under den här kursen får du fördjupa och utvidga dina kunskaper i allmän mikrobiologi. Tyngdpunkten ligger på bakterier, deras förmåga att orsaka infektioner och deras betydelse i mark och vatten. Vi tar också upp olika mikrobers anpassning och samspel med omgivningen samt biotekniska tillämpningar. I slutet av kursen skriver du en uppsats om ett valfritt mikrobiologiskt ämne. Kursen ges januari-mars och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.