Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Italian I

Fasad på Trattoria i Rom
Foto Maria Tikka - Trattoria i Rom

No description in English available.