Samarbeten

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media.

Kontakta en expert

Här följer en lista över några av våra akademiska experter.

Vår främsta uppgift är undervisning och forskning, så vi har inte alltid möjlighet att återkomma omedelbart vid förfrågningar.

För generalla frågor rörande Filosofiska institutionen och vår verksamhet, kontakta i första hand info@philosophy.su.se

De som står med på listan ställer i mån av tid gärna upp på intervjuer och de är öppna för andra uppdragsförfrågningar. Klicka på namnet för kontaktuppgifter och ytterligare information om deras forskning.

Stockholms universitets gemensamma presstjänst nås via
Telefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
Web: www.su.se/om-oss/press-media-nyheter

Foto: Anna Karin Landin
Erik Angner, professor i praktisk filosofi (foto: Anna-Karin Landin)

Lycka, välbefinnande, rationalitet, beteendeekonomi, nudging

Hur kan ekonomiska teorier hjälpa oss att fatta bättre politiska beslut? Vad är en norm? Är vi människor rationella? Hur mäts välfärd och lycka på bästa sätt? Erik är även ansvarig för det uppmärksammade kandidatprogramet i filosofi, ekonomi och politik.

Exempel på tidigare framträdanden:

Erik Angner

Helen Frowe (www.helenfrowe.com)

Professor of Practical Philosophy and Knut and Alice Wallenberg Scholar

Department of Philosophy, Stockholm University, SE-10691, Stockholm, Sweden

Director, Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace
 Follow us on Twitter! @EthicsWarPeace @PublicEthics1
Honorary Chair, Society for Applied Philosophy

Out now:

Helen Frowe The Ethics of War and Peace: An Introduction (3rd edn.) (Routledge, 2022)
Seth Lazar and Helen Frowe (eds.) Oxford Handbook of Ethics of War (OUP, 2017) 
Helen Frowe, Defensive Killing (OUP, 2014)
Helen Frowe and Gerald Lang (eds.) How We Fight: Ethics in War (OUP, 2014)

Helen Frowe

Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi (foto: Niklas Björling)

Matens filosofi och etik

Vad ska vi äta? Kan våra matval göra världen bättre? Vad är en filosofisk foodie? Vilken roll spelar vi konsumenter i ett hållbart livsmedelssystem? Henrik har undervisat, skrivit och föreläst om matens filosofi i många år. Hans forskning, förutom mat, är inriktad mot filosofins och skepticismens historia.

 

Exempel på tidigare framträdanden:

Henrik Lagerlund

Jonas Olson, professor i praktisk filosofi (foto: Niklas Björling)

Normer och värden, nihilism, rättvisa, moralfilosofins historia

Vad är moral? Vad innebär det att en handling är rätt eller fel, eller att ett samhällssystem är bra eller dåligt? Kan någon veta vad som är rätt eller fel, eller bra eller dåligt? Vad innebär det att något är värdefullt och hur kan vi i såfall veta det? Jonas forskar och undervisar om sådana (metaetiska) frågor samt om moralfilosofins historia.

Exempel på tidigare framträdanden:

Jonas Olson

Moralfilosofi, populism, demokrati, priroteringar inom sjukvården, dödshjälp

Är det någonsin rätt att döda? Hur bör vi fördela resurserna inom sjukvården? Vilka lagar och straff är moraliskt försvarbara? Är demokrati bra och varför?  Torbjörn har publicerat sig inom moralfilosofi, politisk filosofi och bioetik och han är en välkänd profil i samhälls- och medicinsk debatt med otaliga framträdanden i radio, teve och press. Nyligen skrev han boken Taking Life. Three Theories on the Ethics of Killing. Under 2018 kommer hans nya bok om prioriteringar inom hälso- och sjukvård: Setting Health-Care Priorities. What Ethical Theories Tell Us.

Exempel på tidigare framträdanden:

Torbjörn Tännsjö

Kunskap, självkunskap, medvetandet, artificiell intelligens, tro och vetande, livets mening

Hur kommer det sig att många människor tror på ren propaganda? Hur kan vi egentligen förklara samtida fenomen som faktaresistens och ”alternativa fakta”? Vilken kunskapssyn vilar den svenska skolan på? Åsas nya bok Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender är aktuell i media t ex inför valet 2018 och i debatten om den svenska skolan.

Exempel på tidigare framträdanden:

Åsa Wikforss

Under flera års tid har Filosofiska institutionens forskare och lärare gett kurser i samarbete med Senioruniversitetet.

Senioruniversitetet

Vad händer med våra examinerade studenter?

Kartläggning av tidigare studenter

Våra medarbetare bidrar till Filosofisk podcast.

Filosofisk podcast

Hur används filosofisk träning på arbetsmarknaden? Vi har talat med några tidigare studenter på institutionen och bett dem berätta om sina nuvarande yrken och om vilken användning de har av sina filosofikunskaper.

Här kan du läsa några av våra medarbetares bidrag till dagsdebatten.

Priser till våra medarbetare

Här kan du läsa om priser som tilldelats våra medarbetare.

På denna sida