Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Filosofiska institutionen samt institutionens lärare, forskare och administratörer.

Adress
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
SE-106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D, plan 7, Frescati, Stockholm

Telefon
08-16 20 00

Organisationsnummer
202100-3062

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

E-post personal
fornamn.efternamn@su.se

Leveranser
Södra huset, hus D, plan 7.

 

Lärare och forskare i praktisk respektive teoretisk filosofi

 

Doktorander i praktisk respektive teoretisk filosofi

 

Administrativ personal

 

Emeriti

Gästforskare
På denna sida