Stockholms universitet

Barnkulturens möjligheter i tider av oro

Synen på vad som anses bra och nyttigt för barn är i ständig förändring. Den barnkultur som produceras kan ofta kopplas till rådande trender och samhällsklimat och leder inte sällan till livliga diskussioner kring rätt och fel, moralsyn och ansvar. Vad utmärker barnkulturens olika guldåldrar och vilka möjligheter har kulturen att erbjuda hopp och tröst till barn i tider av oro och förvirring? Och hur kommer det sig att barnkultur ofta väcker så starka känslor – hos de vuxna? Ett samtal om barnkulturens många ansikten med barnkulturforskaren Malena Janson, barn- och ungdomsvetaren Ylva Lorentzon och litteraturvetaren Magnus Öhrn. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Foto: Jens Lasthein/SU

Om deltagarna

Malena Janson är föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms unviersitet. Hennes forskningsfokus är bland framför allt hur barn framställs i film och tv, i vilket syfte film och tv för barn produceras, fostrande eller underhållande, filmpedagogik och just nu, estetiseringen och erotiseringen av barnkroppen inom rörliga bildmedier både historiskt och i samtiden.
Läs mer om Malena Jansons forskning

Ylva Lorentzon är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap. Hennes forskningsfokus rör barnkultur och kulturpolitik på olika sätt, hur kulturpolitiska initiativ omsätts i praktik och hur kulturpolitik görs i vardagspraktik.
Läs mer om Ylva Lorenzons forskning

Magnus Öhrn är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskningsfokus är barn- och ungdomslitteratur, pojkböcker, maskulinitet, genus, intersektionalitet och populärmusik.
Läs mer om Magnus Öhrns forskning

 

 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Tranströmerbiblioteket är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.

Läs mer om Tranströmerbiblioteket

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet

På denna sida