Stockholms universitet

Forskargrupp Enheten för sömn- och vakenhetsforskning

Forskningsområdets fokus ligger på sömn och återhämtning i samband med stress. Huvudidén är att stress/belastning får långsiktiga effekter först när återhämtningen störs.

I sömnlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein

Tonvikten av forskningen ligger på återhämtande processer som speglas i aktivitet i centrala nervsystemet (till exempel djupsömn, immunsystemet samt endokrina variabler som tillväxthormon och testosteron). Detta kopplas ihop med möjliga orsaksfaktorer som stress, skiftarbete samt med utfallsvariabler som sjukdom, olyckor, sjukskrivning och mortalitet. Arbetet innefattar vidare utveckling av mätindikatorer på dålig återhämtning (till exempel sömnfragmentering, trötthetsmätning, olycksrisk) och stress.

Gruppbeskrivning

Vi studerar också olika arbetstiders påverkan på stress, sömn och hälsa. En särskild tonvikt i detta ligger kring studier av skiftarbete och nattarbete.

Vi bedriver även forskning kring de utbrändhetsliknande tillståndens etiologi och hur man kan behandla och rehabilitera de personer som har drabbats.

Om sömn

Att inte kunna sova, eller sova dåligt, är kanske ett av de vanligaste problemen som finns idag. Vi har alla haft perioder där sömnen inte fungerat som den ska, och välbefinnandet har blivit lidande. För att komma till bukt med dessa problem har vi tagit fram ett självhjälpmedel i form av Lilla Sömnskolan, som ger dig enkla, handfasta råd kring hur du kan arbeta med dina sömnproblem.

Lilla sömnskolan (10787 Kb)

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Lars Göran Kecklund

Professor, st f prefekt, föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Göran Kecklund

Medlemmar

John Axelsson

Professor

Psykologiska institutionen
Pressbild John Axelsson. Foto: Sara Appelgren

Andreas Gerhardsson

Gästforskare

Psykologiska institutionen
Andreas Gerhardsson Foto: Psykologiska institutionen/HD

Arne Lowden

Gästforskare, docent

Psykologiska institutionen
Arne Lowden

Paolo D'Onofrio

Gäst

Psykologiska institutionen
Paolo D'Onofrio

Johanna Schwarz

Forskare

Psykologiska institutionen
JS web

Philip Tucker

Forskare

Psykologiska institutionen
Philip Tucker

Torbjörn Åkerstedt

Professor emeritus

Psykologiska institutionen

Forskningsprojekt