Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Forskargruppen för psykosocialt arbete

Det sociala arbetets praktik bygger på interaktion mellan individer i behov av stöd och vård och professionella vårdgivare samt på synliggörande av makt i dessa relationer.

Den psykosociala dimensionen i socialt arbete är en del av socionomutbildningen men framför allt central i våra specialistprogram på avancerad nivå, Psykoterapeutprogrammet samt Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet.

De pågående forskningsområdena rör psykosocialt stöd och återhämtning, kuratorns roll och funktion inom hälso- och sjukvården, psykoterapi och behandling, brukares/patienters delaktighet, attityder till avvikelse, professionellt bemötande i kris, trauma och sorg, institutionsvård av barn, unga, vuxna samt bemötande av närstående

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Ulla-Karin Schön

Professor

Institutionen för socialt arbete
Ulla-Karin Schön

Medlemmar

Peter Andersson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Peter Andersson

Ann-Sofie Bergman

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Ann-Sofie Bergman

Katarina Garefalaki Kornaros

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Katarina Kornaros profilfoto

Ulrik Hansson Molin

Adjunkt

Institutionen för socialt arbete

Joakim Isaksson

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Joakim Isaksson. Foto: Vilhelm Stokstad

Hanna Linell

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Hanna Linell

Malin Ljungberg

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Malin Ljungberg

Stina Michelson

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Stina Michelson

Jennie Moberg

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Jennie Moberg

Katarina Piuva

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Katarina Piuva

Eva Samuelsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson

Anneli Silvén Hagström

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Anneli Silvén Hagström

Jenny Svebeck

Adjunkt

Institutionen för socialt arbete

Forskningsprojekt

Kalender