Stockholms universitet

Forskargrupp Forskargruppen i tillämpad utvecklingsvetenskap

Tillämpad utvecklingsvetenskap fokuserar på praktiska tillämpningar av det vi vet om mänsklig utveckling i syfte att förbättra människors liv.

Solros i motljus. Bild av Pixabay från Pexels.

Forskargruppen i tillämpad utvecklingsvetenskap producerar ny kunskap och nya insikter kring hur barn och unga utvecklas i sitt sammanhang. Sammanhang såsom hemmet, skolan och den lokala omgivningen är i fokus i den forskning vi bedriver.

Vi samarbetar med personer som är involverade i de unga (ungdomarna själva, föräldrar, lärare, ungdomsförespråkare) för att stärka resurserna inom dessa viktiga utvecklingssammanhang.

Vi har ett fokus på ”hela barnet”, vilket gör det viktigt att nå även förståelse kring ungdomars styrkor.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Lilianne Eninger

Universitetslektor, biträdande prefekt, studierektor, docent

Psykologiska institutionen

Laura Ferrer Wreder

Universitetslektor, docent, studierektor

Psykologiska institutionen
Picture Laura Ferrer-Wreder

Medlemmar

Sabina Cehajic-Clancy

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Sabina Čehajić-Clancy

Ingela Clausén Gull

Doktorand

Psykologiska institutionen
Ingela Clausén Gull Foto: Psykologiska institutionen/HD

Kyle Eichas

Professor

Tarleton State University, Texas, USA
Kyle Eichas, foto från Tarleton State University

Pia Enebrink

Docent, leg. psykolog och psykoterapeut

Karolinska Institutet

Hanna Ginner Hau

Ställföreträdande prefekt, docent

Specialpedagogiska institutionen
Hanna Ginner Hau

Elin Hammarberg

Forskningsassistent

Psykologiska institutionen
Elin Hammarberg

Sabina Kapetanovic

Gästforskare

Psykologiska institutionen
Sabina Kapetanovic

Lene Lindberg

Docent, leg. psykolog

Region Stockholm och Karolinska Institutet

Åsa Norman

Senior forskningsspecialist

Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Tina M. Olsson

Docent, universitetslektor

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Mina Sedem

Universitetslektor, studierektor

Specialpedagogiska institutionen
Mina Sedem

Johanna Stålnacke

Adjungerad lärare

Psykologiska institutionen
Johanna Stålnacke

Nardos Tesfay

Forskningsassistent

Psykologiska institutionen
Nardos Tesfay

Mara Westling Allodi

Professor

Specialpedagogiska institutionen
mwa2

Publikationer