Stockholms universitet

Forskargrupp Landskap, miljö och geomatik

Vår forskning och undervisning spänner över ett brett fält som inkluderar landskap, ekosystem och socio-ekologiska system.

Blåklocka och biologisk mångfald. Fotograf Jessica Lindgren.
Blåklocka och biologisk mångfald. Fotograf Jessica Lindgren.

Gruppbeskrivning

Landskap, miljö och geomatik är en av våra fyra forskningsenheter vid institutionen. Nedan presenteras enhetens forskning.

Vår forskning är ofta tvärvetenskaplig och inkluderar olika datatyper samt metoder, inklusive fältarbete, experiment, modellering och fjärranalys. Vi fokuserar på att förstå historiska, nuvarande och framtida interaktioner mellan människor, miljö, växter och djur. Enheten studerar landskap och miljö på land och i vatten samt på olika skalor, från lokal till global, från gener till biom, från individ till samhället. Aktuella forskningsområden är landskapsekologi, miljö och resurshantering, biodiversitet, ekosystemtjänster och hur dessa faktorer interagerar med klimatet. Geomatik är insamling, hantering och analys av geografiska data. Den innehåller geografisk informationsvetenskap (GIS), fjärranalys, kartering och geodesi. Vår forskning utvecklar metoder för att utnyttja kapaciteten hos geodata för en rad tillämpningar inom geo- och miljövetenskap.

Nyheter