Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Våld i nära relationer

Vi bedriver forskning och undervisning kring frågor som rör våld i nära relationer, inom det sociala arbetets teori och praktik.

Våra teman rör sig mellan individers utsatthet och utövande av våld, samhällets förmåga att ge skydd, behandling och stöd, och hur professionella och verksamheter arbetar med tematiken.

Vi är upptagna av temat i relation till lagstiftning och konventioner, och betydelsen av kön, ålder, etnicitet och klass. Av intresse är också våldets olika riktningar inom t.ex institutionsvård av unga, och flera av forskarna i gruppen har bedrivit studier där barn och ungas utsatthet undersökts. Ett särskilt fokus har varit på hedersrelaterat våld och förtryck, där exempelvis flickor och unga kvinnors hjälpsökande, socialtjänstens respons, pojkars dubbla roller som offer och förövare samt problematikens omfång bland ungdomar har utforskats. För att kunna besvara våra forskningsfrågor används en rad olika forskningsmetoder, såsom enkäter, intervjuer, aktstudier och deltagande observation. Förutom att publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter och böcker, så är forskarna aktiva med att sprida sin kunskap till det omgivande samhället.

Gruppen ses regelbundet för seminarier eller workshops

Gruppmedlemmar

Medlemmar

Peter Andersson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Peter Andersson

Ann-Sofie Bergman

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Ann-Sofie Bergman

Clara Fahlstadius

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Clara Fahlstadius

Mariet Ghadimi

Gästlärare

Institutionen för socialt arbete
Mariet Ghadimi. Foto: Eva Dalin

Sibel Korkmaz

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
SK

Hanna Linell

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Hanna Linell

Lisa Lundberg

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Lisa Lundberg. Foto: Eva Dalin

Devin Rexvid

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
 Devin Rexvid

Astrid Schlytter

Gästlärare

Institutionen för socialt arbete
Astrid Schlytter. Foto: Vilhelm Stokstad

Anneli Silvén Hagström

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Anneli Silvén Hagström

Mira Sörmark

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Mira Johansson. Foto: Niklas Björling

Forskningsprojekt