Stockholms universitet logo, länk till startsida

Följ med i arbetet för att bevara den svenska fjällräven

Fjällräven är en viktig del av den biologiska mångfalden. Den är fridlyst i Sverige och inom EU är den en prioriterad art som ska ges skydd. Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet som bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, dess överlevnad, demografi och genetik. Följ med forskargruppen ut i fält, i mötet med den svenska fjällräven genom filmer och direktrapporter på Facebook, Instagram och Twitter.

På denna sida