Fjällrävsprojektet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Fjällrävsprojektet

Fjällrävsprojektet

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet som bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Förrutom att dra in egna forskningsmedel eller få stöd av företag och privatpersoner ingår ofta Fjällrävsprojektet i andra större projekt. Till exempel ingår för tillfället Fjällrävsprojektet i ett EU-finansierat Interreg-projekt (Felles Fjellrev Nord II) som är ett samarbete mellan Stockholms universitet, länsstyrelsen i Norrbotten, Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Forststyrelsen/Metsähallitus i Finland.

Svenska fjällrävsprojektet har tidigare ingått i en rad EU-finansierade projekt. Exempel på sådana är SEFALO, SEFALO+ och Felles fjellrev I och II. Felles fjellrev var bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län, samt Sør- och Nord Trøndelags och Nordlands fylken, Norsk institutt for naturforskning (NINA), norska Miljødirektoratet och Världsnaturfonden, WWF.

 

Facebook

Instagram

Twitter

Kontakt

Prefekt: Bengt Karlsson

Stf prefekt: Linda Laikre

Avdelningsledare:
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Niclas Kolm
Funktionell morfologi: Emily Baird
Populationsgenetik: Linda Laikre
Systematik: Ulf Jondelius