Stockholms universitet

Numismatik är läran om mynt och andra betalningsmedel. Forskningen hos oss omfattar främst mynt från vikingatid och medeltid.

I Sverige har det hittats närmare 700.000 mynt och de utgör basen för forskningen. Myntfynden har en enorm forskningspotential och är speciellt rika under vikingatid, medeltid och början av nyare tid. Målet med forskningen är att sätta mynt, myntningen och myntcirkulationen in i ett större sammanhang; ekonomiskt, politiskt, administrativt och socialt.

Relaterat forskningsämne

Arkeologi och antikens kultur
Myntskatt. Karls, Tingstäde sn, Gotland Köln, kejsar Heinrich II 1014-1024
På denna sida

Forskare

Jens Christian Moesgaard

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Jens Christian Moesgaard

Gitte Ingvardson

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
GitteIngvardson_profilbild

Kenneth Jonsson

Professor emeritus

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Kenneth Jonsson professor i numismatik

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Läs mer om Numismatiska forskningsgruppen här

Institutionen för arkeologi och antikens kultur