Stockholms universitet

Hur galaxer bildades och utvecklades till de vackra himlakroppar vi kan observera idag är en hett omdebatterad fråga inom nutida astrofysik. Forskningen i ämnet sträcker sig från vår egen galax till slutet på "den mörka tidsåldern", då de första stjärnorna och galaxerna i universum bildades.

Vår förståelse för hur universum bildades är att att det började med Big bang och att universum har expanderat sedan dess. Under de 13.8 miljarder åren som passerat sen dess bildades och utvecklades de första galaxerna, storskaliga strukturer och galaxhopar, samt vår egen Vintergata. Galaxgruppen studerar många olika delar av den här processen, från de allra första galaxerna som lyste upp universum till stora spiralgalaxer i vårt extragalaktiska grannskap. Forskargruppens metoder är till största delen observationella och de använder sig av data från de största och mest kraftfulla teleskopen både på marken och i rymden, men arbetar även med avancerade datorsimuleringar av galaxer och det intergalaktiska mediet. Genom att kombinera dessa olika metoder studerar de både stjärnpopulationer samt gas och stoft, och hur dessa komponenter interagerar med varandra, inuti galaxer från universums barndom till idag.

Relaterat forskningsämne

Astronomi
galax
På denna sida

Forskare

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Utbildningar

En fullständig lista på astronomi-kurser och program finns under

Våra utbildningar

Nyheter