Stockholms universitet

Observationer av dramatisk galaktisk kollision ger ledtrådar om universums återjonisering

En internationell grupp, ledd av Dr. Alexandra Le Reste från Stockholms universitet och Oskar Klein Center, utnyttjade MeerKAT-radioteleskopet för att undersöka återjonisationens epok, en avgörande period som inträffade en miljard år efter Big Bang. Studien, möjliggjord genom MeerKAT:s ökade känslighet jämfört med äldre teleskop, utforskar hur sammanslagningar av galaxer kan ha påverkat hur universum förändrades under denna epok.

Bild av galaxen Haro 11. Stjärnorna i galaxen, i vitt, är omgivna av en halo av joniserad gas i rött. De nya observationerna av neutral vätgas, i blått, visar att gasen har förflyttats av en sammanslagning av två galaxer som resulterade i skapandet av Haro 11.

Forskarna fokuserade på Haro 11, en galax i vårt nära universum som avger kraftig ultraviolett strålning. De upptäckte en ovanlig fördelning av neutral vätgas, främst koncentrerad på ena sidan av galaxen på grund av en tidigare sammanslagning. Denna observation antyder att sammanslagningar av galaxer kan spela en betydande roll för att underlätta utsläppet av ultraviolett strålning genom att förflytta gas bort ifrån galaxer. Studien markerar ett viktigt fynd eftersom utsläpp av ultraviolett strålning initierade återjonisationens epok några miljoner år efter Big Bang.


"Det är inte osannolikt att den mekanism vi identifierade, med gas som kastas långt från galaxers centrum under sammanslagningar av galaxer, kan spela en viktig roll under återjonisationens epok"

säger Le Reste.


MeerKAT är en föregångare till Square Kilometer Array (SKA), som förväntas ge ytterligare insikter i återjonisationens epok när det blir operativt 2027. Andra medlemmar från Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet som var en del av studien inkluderar Matthew Hayes, Jens Melinder, Veronica Menacho, Angela Adamo, Arjan Bik, Timmy Ejdetjärn och Göran Östlin.


Studien publicerades i tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society den 19 januari 2024 och kan hittas här: https://academic.oup.com/mnras/article/528/1/757/7491076