Stockholms universitet

Astronomer från Stockholm bidrar till ny rapport om framtiden för europeisk astronomi

En ny rapport från ett internationellt konsortium av ledande astronomer ger rekommendationer för att förändra vår förståelse av universum under det kommande decenniet. Astronomer från Stockholm var med och skrev denna rapport.

Astronet
ASTRONET Science Vision and Infrastructure Roadmap 2022-2035

ASTRONET Science Vision and Infrastructure Roadmap 2022-2035 är den senaste omfattande `färdkartan’ som tagits fram av ASTRONET-nätverket av europeiska finansieringsorgan och forskningsorganisationer.

ASTRONET är ett oberoende konsortium vars mål är att skapa en gemensam vetenskapsvision för all europeisk astronomi genom att sammankalla olika grupper för att beskriva de utmaningar som några av de största frågorna inom vetenskapen står inför. Garrelt Mellema från institutionen för astronomi representerar Vetenskapsrådet i ASTRONETs styrelse.

Paneler med över 100 forskare från hela Europa deltog i rapporten och en serie offentliga samråd hölls också för att säkerställa att den speglade bredden av åsikter inom astronomi. I dessa paneler ingick Matthew Hayes och Jorrit Leenaarts från institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.

Dessa fastställde nyckelprioriteringar, som att förstå universums ursprung och utvecklingen av planeter i vårt solsystem, samt att ge rekommendationer om de faciliteter och resurser som behövs för att uppfylla dessa prioriteringar. En fortsatt tillgång på högutbildade och motiverade forskare kommer också att vara grundläggande för framsteg och samhällsengagemang.

I sina rekommendationer tar rapporten hänsyn till nyligen publicerade visioner från European Space Agency, NASA och rådgivande organ som partikelastrofysikkonsortiet. Syftet med rapporten är att skapa en öppet tillgänglig resurs för beslutsfattare och vetenskapsledare för att stödja välgrundade beslut som mer effektivt och effektivt styr vetenskapliga upptäckter.

Den tidigare ASTRONET Science Vision and Infrastructure Roadmap (publicerad 2007 och reviderad 2015) innehöll rekommendationer som matade in i förslag till världsberömd vetenskaplig infrastruktur som European Southern Observatory (ESO) Extremely Large Telescope och Square Kilometer Array Observatory (SKAO). Genom rekommendationer som dessa har ASTRONET Roadmap blivit en värdefull informationskälla om forskningsinsatser som gynnar både det internationella forskarsamhället.

Professor Amelie Saintonge, professor i astrofysik vid University College London och huvudredaktör för rapporten, sa: "Tekniken bakom anläggningarna som möjliggör banbrytande astronomiska

upptäckter tar ofta decennier att mogna. Det är därför det är viktigt att ta en långsiktig och global titt på våra vetenskapliga prioriteringar, som vi gör i ASTRONET Science and Infrastructure Roadmap.”

"`Färdkartan’ belyser behovet av en balanserad och integrerad infrastruktur där stora flaggskeppsobservatorier kompletteras med mindre snabbinsatsanläggningar, beräknings- och datacenter, såväl som laboratorieanläggningar och infrastrukturer för teknisk utveckling.

"En annan växande prioritet för samhället är att astronomisk forskning bedrivs på ett hållbart och rättvist sätt, som också uppfyller våra roller som utbildare och ansvarsfulla medborgare.

"Rapporten belyser vikten av att inkludera dessa överväganden redan i de första ögonblicken av beslutsfattande."

Du kan läsa hela rapporten och lära dig mer om ASTRONET på Astronets webbplats.