Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt "Addiction" som ett mönster av relationer i förändring

Syftet med projektet ""Addiction" som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelser av självbiografiska berättelser om olika beroenden" är att undersöka hur personer med olika former av substans- och beteenderelaterade beroendeproblem själva resonerar kring de faktorer, objekt och processer som påverkar beroendeproblem.

Fokus för projektet är att undersöka erfarenheter av hur olika beroendeproblem kan skapas, upprättas, stabiliseras och avta. Syftet med projektet är att undersöka hur personer med olika former av substans- och beteenderelaterade beroendeproblem själva resonerar kring de faktorer, objekt och processer som påverkar och stabiliserar beroendeproblem.

Held back
Illustration: Lumination/Mostphotos

Projektbeskrivning

De mest spridda klassificeringssystemen för mental ohälsa (ICD-10 och DSM-IV) definierar beroende bland annat som ett starkt begär eller upplevelse av tvång att använda diverse substanser, som en ökad tolerans mot substansen, som ett fysiologiskt och psykologiskt beroende av det och som ett fortsatt användande av substansen trots medvetenheten om att bruket skapar beständiga eller återkommande sociala, psykologiska eller fysiska problem.

Forskningen är dock inte på det klara med vad som orsakar beroende. En mängd orsaker har presenterats varav de vanligaste är baserade på genetiska, neurobiologiska, rationalistiska, psykologiska, sociala och kulturella förklaringsmodeller. Sett ur en individs livsförlopp riskerar de vetenskapliga modellerna som ensidigt betonar genetiska, neurobiologiska, rationalistiska, psykologiska, sociala och kulturella orsakerna att missa de nätverk av olikartade krafter och oväntade faktorer och kopplingar som medverkar till utvecklingen och beskrivningen av beroendet i individens liv.

Autobiografiska data

I projektet använder vi oss av autobiografiska data inhämtat från individer som har genomgått olika former av beroenden, såsom narkotika- och alkoholberoende, hetsätande, rökning, och spelberoende m.m. i syfte att studera vilka olikartade krafter som medverkat till deras beroende såväl som de krafter som hjälpt dem i sin återhämtning från beroendet. Vi postulerar att beroendets framträdande, stabilitet och avtagande ses som en öppen och empirisk fråga. Detta implicerar att forskaren har en hel del att lära sig från respondenterna själva.

Vad projektet bidrar med

Projektet bidrar med viktiga insikter i hur människor som genomlevt beroenden upplever de ”byggstenar” som utgör beroendet, de inbyggda spänningarna i denna upplevelse samt de lösningar som hjälpt dem överkomma beroendet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jukka Törrönen

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Jukka Törrönen

Medlemmar

Eva Samuelsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson

Malin Gunnarsson Sylvin

Doktorand

Institutionen för folkhälsovetenskap
Malin 2020

Ulrika Winerdal

Postdoktor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Bild av Ulrika Winerdal. Foto: Clément Morin

Publikationer

Mer om projektet

Här hittar du mer information om hur vi samlar data till studien.

Jämförelser av självbiografiska berättelser om olika beroenden

Vid behov av stöd

Vid behov av stöd kan du vända dig till någon av följande organisationer

Stödlinjen: www.stodlinjen.se/#!/

Alkohollinjen: www.alkohollinjen.se/

Droghjälpen: droghjalpen.se/