Stockholms universitet

Forskningsprojekt AI för att avvärja oriktiga skadeutbetalningar och försäkringsbedrägerier

I bedömningar av försäkringsärenden får skadehandläggare ofta förlita sig på sin magkänsla och intuition. I det här forskningsprojektet undersöker vi hur processen kan bli mer tillförlitlig med hjälp av AI.

Genrebild: En robothand undersöker ett litet hus med förstoringsglas. Foto: Andrey Popov/Mostphotos.
Foto: Andrey Popov/Mostphotos.

Processen för att identifiera oklara försäkringsfall är komplex och innehåller många manuella moment. Ofta finns också starka inslag av personberoenden i samband med identifiering och urval av oklara försäkringsfall.

I avsaknad av tekniska verktyg för att hantera stora datamängder görs identifiering och urval till stor del baserat på skadehandläggarens magkänsla och intuition. Urvalet av oklara försäkringsfall är sannolikt kraftigt påverkat av exempelvis upptäckta historiska bedrägerier – på bekostnad av sådant som kännetecknar ett pågående bedrägeri. När skaderegleraren har identifierat ett oklart försäkringsfall tar en utredare vid.

Syftet med projektet är att utveckla maskininlärningsmodeller som med hög precision kan identifiera indikatorer på oklara försäkringsfall. Med hjälp av AI, artificiell intelligens, kan vi undvika försäkringsbedrägerier och att oriktiga skadeersättningar betalas ut.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Isak Samsten

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Joakim Lundin

Länsförsäkringar AB

Medlemmar

Steven Gruenhut

Länsförsäkringar AB