Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Cancerscreening, stadium vid diagnos och överlevnad bland personer med funktionsnedsättning

Cancerscreening, stadium vid diagnos och överlevnad bland personer med funktionsnedsättning: Bevis från svenska nationella register

Syftet med projektet är att kvantifiera inverkan av funktionshinder dels på deltagande i screeningprogram, stadium vid diagnos, och överlevnad. Vårt mål är att förstå i vilken utsträckning funktionshindersrelaterade nackdelar är relaterade till förhinderbara diagnoser i sent stadium och ogynnsamma cancerresultat, oberoende och i synergi med socioekonomiska, psykosociala och kliniska faktorer.

Cancer ribbon
Illustration: Vasyl Duda/Mostphotos

Projektbeskrivning

Funktionshinder förknippas med ojämlikheter i hälsa över hela världen. Studier som huvudsakligen genomförts i USA visar att personer med funktionsnedsättning ärmindre benägna att delta i cancerscreeningar jämfört med resten av befolkningen. Ojämlikheter i cancerstadiet vid diagnos och suboptimala behandlingar bidrar också till försämrade förutsättningar vid canceröverlevnad. Det är utmanande att avskilja ojämlikheter i cancer som är förknippade med ett funktionshinder, eftersom det kräver en korrekt åtskillnad mellan inverkan av funktionshinder och de andra korrelerade socioekonomiska, psykosociala och kliniska faktorerna.

Syftet med projektet är att kvantifiera inverkan av funktionshinder dels på deltagande i screeningprogram, stadium vid diagnos, och överlevnad. Vårt mål är att förstå i vilken utsträckning funktionshindersrelaterade nackdelar är relaterade till förhinderbara diagnoser i sent stadium och ogynnsamma cancerresultat, oberoende och i synergi med socioekonomiska, psykosociala och kliniska faktorer.

Vi kommer att använda svenska nationella registerdata från 2004, men när det är möjligt från 1994, till det senaste tillgängliga och genomföra befolkningsbaserade kohortstudier för att kvantifiera cancerrelaterade ojämlikheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att använda rigorösa epidemiologiska tillvägagångssätt för att få opartiska uppskattningar. Analyser kommer att upprepas för subtyper av cancer och funktionshinder för att undersöka om det finns grupper vars nackdelar är särskilt uttalade. Genom högkvalitativa registerdata kommer vi att utföra flera befolkningsstudier för att tillhandahålla referensinformation och bygga kunskap inom funktionshinderrelaterade cancerojämlikheter. Informationen kommer att vara användbar för offentliga myndigheter, vårdpersonal och övrig personal som arbetar inom funktionshinderområdet, i sin dagliga praxis och hälsopolitiska utformning.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Alessandra Grotta

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Alessandra Grotta

Medlemmar

Rino Bellocco

Docent

Università degli studi di Milano-Bicocca / Karolinska Institutet

Katja Fall

Professor

Örebro universitet / Institutionen för medicinska vetenskaper

Ayako Hiyoshi

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Hiyoshi_2021

Can Liu

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Can Liu

Mikael Rostila

Prefekt, professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
MR

Lotta Vikström

Professor

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet