Stockholms universitet

Forskningsprojekt Den mekanistiska filosofin mellan 1300 och 1500

Projektet avser att från 1300-talet till 1500-talet spåra för tiden nya metafysiska idéer om substans och orsak. Dessa idéer var helt nödvändiga för att bryta det grepp om fysiken som den aristoteliska traditionen hade och de kom att bereda väg för de två viktigaste idéerna inom den mekanistiska filosofin, nämligen synen på materia och naturlagar.

De senaste åren har forskare som Dennis Des Chene banat vägen för en ny förståelse av den mekanistiska filosofin, dvs. den världsbild som kom att ersätta den aristoteliska under 1600-talet. Han och andra har visat att de mekanistiska filosoferna, tex. Thomas Hobbes, René Descartes och Pierre Gassendi, var influerade och i hög utsträckning beroende av de aristoteliska, skolastiska, filosoferna från slutet på 1500-talet.

Detta forskningsprojekt tar ytterligare ett steg längre tillbaka i tiden och vill visa att den mekanistiska filosofins utvecklades från två av de mest inflytelserika och originella tänkarna från 1300-talet, nämligen William Ockham (c. 1287-1347) och Jean Buridan (c. 1300-1358).

Projektet avser att från 1300-talet till 1500-talet spåra några grundläggande och för tiden nya metafysiska idéer om substans och orsak. Dessa idéer var helt nödvändiga för att bryta det grepp om fysiken som den aristoteliska traditionen hade och de kom att bereda väg för de två viktigaste idéerna inom den mekanistiska filosofin, nämligen synen på materia och naturlagar. I motsatt till den vedertagna historieskrivningen, som tillskriver den vetenskapliga revolutionens orsaker till interna förändringar inom fysiken och ser de metafysiska förändringarna som konsekvenser av dessa, argumenterar detta projekt för att de metafysiska förändringarna föregick de inom fysiken och var ett nödvändigt villkor för den senare utvecklingen inom fysiken.

För att belägga dessa påståenden kommer projektet att visa hur Ockhams och Buridans syn på substans underminerar den aristoteliska distinktionen mellan form och materia. Vidare kommer projektet att visa hur deras debatt om kvantitet drog andra tänkares uppmärksamhet till betydelsen av begreppet kvantitet för fysikaliska förklaringar. Dessa två banade i sin tur vägen för ett nytänkande kring begreppet kropp i termer av atomer och korpuskler. Den tredje delen av projektet handlar om deras kritik av begreppet final orsak och reducerandet av de fyra aristoteliska orsakerna till verkande orsaker. Resultatet av Ockhams och Buridans tänkande på substans- och orsaksbegreppen är ett helt nytt sätt att begreppsliggöra interaktioner i naturen, argumenterar projektet. Detta i sin tur påbörjade de begreppsliga förändringar som var nödvändiga för den andra delen av den mekanistiska filosofin, dvs. reducerandet av kroppsliga interaktioner till mekanistiska naturlagar.

Projektet kommer att utforska dessa teman och den utsträckning till vilket de är begreppsligt och historiskt sammankopplade. Projektet börjar med Ockham och Buridan men övergår snabbt till mer outforskade delar då det spårar deras tänkande i texter från 1400- och 1500-talen. Renässanshistoriker har utforskat humanistiska filosofer från den här tiden, men naturfilosofin och metafysiken från samma tid är mycket litet utforskad av vetenskapshistoriker och filosofer. Detta projekt avser att fylla detta hål. Det kulminerar i 1500- och 1600-talets naturfilosofi.

Målsättningen är att knyta an till och fördjupa den nuvarande förståelsen av naturfilosofin från sent 1500-tal, som påbörjats av Des Chene, och tänka om förståelsen av och bakgrunden till 1600-talets mekanistiska filosofi. I förlängningen sätter projektet också den vetenskapliga revolutionen i ett nytt ljus.

the mech

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Henrik Lagerlund

Professor

Filosofiska institutionen
Henrik Lagerlund

Medlemmar

Sylvain Roudaut

Postdoktor

Filosofiska institutionen
Sylvain Roudaut

Erik Åkerlund

Lektor

Newmaninstitutet
Erik Åkerlund

Mer om projektet