Stockholms universitet

Forskningsprojekt Design av kemiska reagenser för snabb och känslig detektering av bekämpningsmedel i vatten och mat

Fokus för detta projekt ligger på hållbar utveckling av kemiska reagenser för detektering av glyfosat, det mest använda bekämpningsmedlet i världen, vilket påverkar överflöd av vattenlevande liv såväl som kvaliteten på dricksvatten för mänsklig konsumtion.

Anneli och en mass

Vi kommer att fokusera på att utveckla högkänsliga, syntetiskt lättillgängliga, ofarliga reagenser för bestämning av glyfosat.

För att uppnå detta kommer vi att använda maskininlärning för att generera och utvärdera kemiska reagenser in silico och låta algoritmerna iterativt lära sig vilka strukturer som ger högst känslighet samtidigt som de har högt hållbarhetsindex.

Maskininlärningsalgoritmerna kommer att tillåta utvärdering av tusentals kemiska reagens utan att producera kemiskt avfall och de mest lovande reagensen kommer att syntetiseras, liksom deras lämplighet i den praktiska analysen av glyfosat kommer att utvärderas.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Anneli Kruve

Universitetslektor

Institutionen för material- och miljökemi
Anneli Kruve

Berit Olofsson

Professor

Institutionen för organisk kemi
Berit Olofsson

Medlemmar

Henrik Hupatz

Postdok

Institutionen för material- och miljökemi