Stockholms universitet

Forskningsprojekt Digital forensik och sakernas internet

Svenska brottsutredningar kräver ofta fysiska bevis. Samtidigt blir samhället mer digitaliserat och internetuppkopplat. Detta försvårar polisens arbete på flera sätt. Vilka förutsättningar och möjligheter finns för brottsutredning i framtiden?

Genrebild: En tekniker arbetar med verktyg inuti en isärplockade mobiltelefon.
Foto: Codrut Evelina/Mostphotos.

Digital forensik handlar om att samla, bevara och analysera digitala bevis i brottsutredningar. Tänk dig till exempel att polisen hittar en mobiltelefon på en mordplats. Då är det en så kallad digital forensiker hos polisen som (försiktigt) undersöker mobiltelefonen för att hitta digitala spår som kan leda utredningen vidare. År 2022 är spår från smarta telefoner avgörande i brottsutredningar, men för 50 år sedan fanns inte ens mobiltelefoner.

Sakernas internet (Internet of Things, IoT) är den trend där allt fler ”saker” blir digitaliserade och internetuppkopplade. Några exempel är smarta telefoner, smarta hem och smarta bilar.

På gott och ont finns IoT-enheter överallt. De innehåller därför värdefulla digitala spår, men datamaterialet från IoT-enheterna hamnar ofta i datacenter utanför Sverige – dit polisen inte kan nå. IoT gör oss också sårbara för cyberbrott.

Det här är Johannes Olegårds avhandlingsprojekt.
Handledare är Stefan Axelsson, biträdande handledare är Yuhong Li.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Stefan Axelsson

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Stefan Axelsson

Yuhong Li

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Medlemmar

Johannes Olegård

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap