Stockholms universitet

Forskningsprojekt Digitala statliga samarbetsplattformar för miljömässig hållbarhet: en fallstudie av Sri Lanka

Miljömässig hållbarhet är en brännande fråga över hela världen. Det här avhandlingsprojektet syftar till att designa och utvärdera en digital samarbetsplattform som kan förbättra den miljömässiga hållbarheten i Sri Lanka.

Blått tåg på bro i Sri Lanka.
Foto: Gemmmm/Unsplash.

Miljömässig hållbarhet har blivit en av de dominerande frågorna i Sri Lanka. Tidigare studier har visat att ett förbättrat samarbete mellan medborgare och myndigheter är en förutsättning för att öka den miljömässiga hållbarheten.

I och med den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala enheter bland medborgare och tjänstemän anses en digital plattform vara lösningen för bättre kommunikation och samarbete. I det här projektet använder vi designvetenskap och Value Sensitive Design (VSD) för att definiera mänskliga värderingar och designa den digitala plattformen.

Det här är Mohamed Sapraz avhandlingsprojekt.
Handledare är Shengnan Han.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Shengnan Han

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
2023_2

Medlemmar

Mohamed Sapraz Seyyadu Ahamed Kabeer

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Publikationer