Stockholms universitet

Forskningsprojekt ERiCA

Inom ERiCA-projektet har vi utvecklat en internetförmedlad psykodynamisk terapi (IPDT) för ungdomar med depression. Behandlingen har hittills prövats i två forskningsstudier med goda resultat. En studie återstår inom projektet.

Illustration av triangeln Positiv fasad-Ångest-Ilska och sorg.

ERiCA-projektet syftar till att pröva en internetförmedlad psykodynamisk terapi (IPDT) för ungdomar med depression i tre forskningsstudier. Projektet inleddes 2019 med en randomiserad kontrollerad pilotstudie, där IPDT prövades mot behandlarstöd över internet. Pilotstudien inkluderade 76 deprimerade ungdomar i åldern 15-18 år och IPDT hade överlägsen effekt jämfört med stödbetingelsen. Projektets nästa studie var en randomiserad kontrollerad studie där IPDT prövades mot internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Båda behandlingarna över 10 veckor bestod av självhjälpsmaterial i form av texter, filmer och övningar, samt behandlarstöd i form av meddelanden och chatt-sessioner. Behandlingarna i studien pågick 2019-2020 med 272 deprimerade ungdomar 15-19 år. Under 2021 pågår uppföljningar upp till 12 månader efter behandlingsavslutning. Projektets sista studie kommer att undersöka effekten av utökad feedback till behandlare i IPDT.

Projektbeskrivning

ERiCA-projektet syftar till att pröva en internetförmedlad affektfokuserad psykodynamisk terapi (IPDT) för ungdomar med depression i tre forskningsstudier. Projektet inleddes 2019 med en randomiserad kontrollerad pilotstudie, där IPDT prövades mot behandlarstöd över internet. Pilotstudien inkluderade 76 ungdomar i åldern 15–18 år med egentlig depression. IPDT hade överlägsen effekt jämfört med kontrollbetingelsen avseende depressiva symptom, ångestsymptom, emotionsreglering och självmedkänsla. Studier av process relaterat till utfall har publicerats. Intervjuer gjordes med ett urval av deltagare efter avslutning och kvalitativ analys visade att många av ungdomarna upplevde en betydelsefull relation till behandlaren.

Projektgruppen ERiCA.
Projektgruppen ERiCA.

Projektets huvudstudie var en randomiserad kontrollerad studie med non-inferiority-design, där IPDT prövades mot en sedan tidigare utvärderad internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Båda behandlingarna löpte över 10 veckor och bestod av självhjälpsmaterial i form av texter, filmer och övningar, samt behandlarstöd i form av meddelanden och chatt-sessioner varje vecka.

Behandlingarna genomfördes under 2019–2020 och 272 ungdomar 15–19 år med egentlig depression inkluderades i studien. Primärt utfall var depressionssymptom och sekundära utfall var ångestsymptom, emotionsreglering, självmedkänsla och kostnadseffektivitet.

Resultatet blev att IPDT och IKBT hade goda och likvärdiga effekter på samtliga utfallsmått, vilket rapporterades i utfallsartikel i Lancet Digital Health år 2022. Under 2021 pågick uppföljningar upp till 12 månader efter behandlingsavslutning. Studien innehöll veckovisa mätningar av depression, emotionsreglering och allians, vilket möjliggör mediatoranalyser. En sådan analys visade att allians påverkar depression kommande vecka, samt att allians även påverkar emotionsreglering som i sin tur påverkar depression. Ytterligare ett mål med studien är också att undersöka vilken behandling som passar för vilken slags person (dvs moderatoranalyser), utifrån faktorer som anknytningsstil, förväntningar och personlighetsdrag. Vidare kommer analyser att göras av innehåll i chattar och meddelanden, samt intervjuer efter avslutad behandling.

Den sista planerade studien i projektet, år 2024, blir en randomiserad kontrollerad prövning där IPDT med behandlarfeedback kommer att jämföras mot IPDT utan behandlarfeedback för ungdomar med depression. Analyser av prediktorer och behandlingsförlopp i non-inferiority-studien kommer användas för att utveckla algoritmer som ligger till grund för feedback till behandlare huruvida en viss deltagares förlopp predicerar positivt eller negativt utfall. Samma mått som i huvudstudien kommer att användas.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Björn Philips

Professor

Psykologiska institutionen
Björn Philips, porträtt i miljö. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Medlemmar

Gerhard Andersson

Professor

Linköpings universitet

Katja Bergsten

Universitetslektor

Uppsala Universitet

Per Carlbring

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Psykologiska institutionen
Per Carlbring i U31

Hanne-Sofie Johnsen Dahl

Universitetslektor

Universitetet i Oslo

Julian Edbrooke-Childs

Professor

University College London och Anna Freud Centre

Fredrik Falkenström

Universitetslektor

Linköpings universitet och Linnéuniversitetet

Robert Johansson

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Robert Johansson Foto: Jalal Maleki

Peter Lilliengren

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Peter Lilliengren. Foto: Henrik Dunér

Karin Lindqvist

Forskare

Psykologiska institutionen
Karin Lindqvist Foto: Psykologiska institutionen/HD

Jakob Mechler

Forskare

Psykologiska institutionen
Jakob Mechler Foto: Psykologiska institutionen/HD

Nick Midgley

Universitetslektor

University College London och Anna Freud Centre

Rolf Sandell

Professor

Lunds universitet

Agneta Thorén

FD, forskningsledare

Ericastiftelsen

Naira Topooco

Postdoktor

Linköpings universitet

Randi Ulberg

Professor

Universitetet i Oslo

Publikationer

Nyheter