Stockholms universitet

Forskningsprojekt Funktionella kvasikristaller

Syftet med projektet är att utforska unika egenskaper i kvasikristaller som kan kopplas till deras specifika struktur. De magnetiska och elektroniska egenskaperna som nyligen har hittats i kvasikristaller av Tsai-typ är av särskilt intresse.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ulrich Häussermann

N/A

Medlemmar

Andreas Rydh

Universitetslektor, docent

Fysikum
Rydh