Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Hälsoidentitet - sjukdomsidentitet, en forskningsöversikt

Forskningen visar att ens hälso- och sjukdomsrelaterade identitet är avgörande för vilka hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande åtgärder den enskilde gör. Hur personerna uppfattar sig själva i bemärkelsen frisk, sjuk med mera, framstår därmed som en viktig bas för människors framtida hälsa. 

Bild på vitaminer
Foto: Mostphotos

Samtidigt finns det inga koncept av hälso- eller sjukdomsidentitet som är tillräckligt kända inom relevant forskning för att kunna anses vara etablerade och allmänt använda. Istället verkar de flesta forskare hittar på egna teoretiska grunder att stå på. 

Ett första steg för att jobba för en konceptuell tillförlitlighet, det vill säga för att vara säkra på att prata om samma fenomen när samma ord används, anses vara att skriva fram en forskningsöversikt (review) som presenterar befintliga koncept och undersöker vilka konsekvenser användningen av olika koncept skulle kunna få inom hälsoarbetet. Att genomföra en sådan forskningsöversikt är projektets syfte.
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Pelle Pelters

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Pelle Pelters