Stockholms universitet

Forskningsprojekt Improving Prediction Models for Diagnosis and Prognosis of COVID-19 and Sepsis

Hur kan tekniska lösningar hjälpa läkare att ställa bättre diagnoser, göra prognoser och uppskatta sannolikheten för olika utfall? I det här projektet använder vi maskininlärning och språkteknologi för att utveckla prediktionsmodeller för sepsis och covid-19.

Genrebild som illustrerar AI-stödd vård. Foto: Denis Putilov/Mostphotos.
Foto: Denis Putilov/Mostphotos.

Projektets fullständiga titel är "Improving Prediction Models for Diagnosis and Prognosis of COVID-19 and Sepsis with Natural Language Processing of Clinical Text". Målet med det här forskningsprojektet är att utveckla prediktionsmodeller som underlättar diagnosticering och prognoser av infektionssjukdomar baserat på data i elektroniska patientjournaler. Huvudfokus är utveckling av multimodala modeller som hämtar information från klinisk text, utöver strukturerade data.

Vi använder maskininlärning och språkteknologi för att utveckla multimodala kliniska prediktionsmodeller. Tanken är att sådana modeller ska stödja läkare att ställa diagnoser och göra prognoser av infektionssjukdomar som covid-19 och sepsis. Prediktionsmodeller som tidigt kan upptäcka en sjukdom eller generera prognoser för sjukdomsprogression leder till bättre utfall, ökad patientsäkerhet samt effektivare allokering av sjukvårdsresurser.

En viktig komponent i de multimodala prediktionsmodellerna är förtränade språkmodeller som är särskilt utvecklade för, eller anpassade till, den kliniska domänen. Målet är att skapa bättre prediktionsmodeller genom att utnyttja kliniska språkmodeller, anpassade till att utföra en viss uppgift (till exempel tidig prediktion av sepsis), för att skapa representationer av klinisk text, och samtidigt inkorporera strukturerade kliniska data.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Aron Henriksson

Universitetslektor, Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Aron Henriksson

Medlemmar

Pontus Nauclér

Karolinska institutet

Publikationer

Nyheter