Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur drivkrafterna bakom ojämlikhet bland familjer med erfarenhet av social barnavård ser ut.

Risken få sitt barn blir placerat i samhällsvård (out-of-home care, OHC) är mycket vanligare bland föräldrar som lever i en socioekonomiskt utsatt situation, såsom fattigdom. Det är emellertid oklart ifall socioekonomiska livsvillkor direkt orsakar placering i OHC eller om dessa skillnader uppstår på grund av olika typer av hälsorelaterade problem hos föräldrarna. Vidare har vi begränsad kunskap om de effekter som OHC eventuellt har på föräldrarnas hälsa och välmående, och hur detta i sin tur kan påverka chanserna till familjeåterförening.

Barndom
Foto: Bildochfoto/Mostphotos

Projektbeskrivning

Risken få sitt barn blir placerat i samhällsvård (out-of-home care, OHC) är mycket vanligare bland föräldrar som lever i en socioekonomiskt utsatt situation, såsom fattigdom. Det är emellertid oklart ifall socioekonomiska livsvillkor direkt orsakar placering i OHC eller om dessa skillnader uppstår på grund av olika typer av hälsorelaterade problem hos föräldrarna. Vidare har vi begränsad kunskap om de effekter som OHC eventuellt har på föräldrarnas hälsa och välmående, och hur detta i sin tur kan påverka chanserna till familjeåterförening. Det föreliggande projektet syftar till att öka förståelsen för hur drivkrafterna bakom ojämlikhet bland familjer med erfarenhet av social barnavård ser ut, genom att klargöra hur familjens socioekonomiska livsvillkor och föräldrarnas hälsorelaterade problem hänger samman med deras barns placeringshistorik. Som ett led i detta kommer vi att skapa en ny, storskalig, registerbaserad kohort som inkluderar barn födda på 1990-talet – The Swedish Children of the 1990s Cohort Study (SCCS) – samt deras syskon och föräldrar.

Baserat på SCCS kommer vi att tillämpa ett antal statistiska metoder som är särskilt användbara för komplexa, longitudinella data. Med dessa metoder kan vi konstruera utvecklingsbanor för familjens socioekonomiska livsvillkor och föräldrarnas hälsorelaterade problem samt relatera dem till placeringshistorik för hela syskonskaran; utveckla riskmodeller för att predicera vilka familjer som får ett barn placerat i OHC samt, bland dem, vilka som upplever familjeåterförening; och bedöma kausala samband mellan socioekonomiska livsvillkor, hälsorelaterade problem och erfarenheter av social barnavård.

Sammantaget kan resultaten från projektet hjälpa till att identifiera möjliga ingångar för socialpolitiska åtgärder riktade mot socioekonomiskt utsatta familjer, med avsikten att minska ojämlikhet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ylva Brännström Almquist

Universitetslektor/Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
Ylva B Almquist

Medlemmar

Lars Brännström

Professor

Institutionen för socialt arbete
LB

Hilma Forsman

Forskare

Institutionen för socialt arbete
Hilma Forsman. Foto: Rickard Kihlström

Josephine Jackisch

Doktorand

Institutionen för folkhälsovetenskap
Josephine Jackisch

Can Liu

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Can Liu

Tanishta Rajesh

Forskningsassistent

Institutionen för folkhälsovetenskap
Private picture

Daniela Schlüter

Forskare

University of Liverpool: Institute of Population Health

Viviane Schultz Straatmann

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Viviane Schultz Straatmann

David Taylor-Robinson

Professor

University of Liverpool: Institute of Population Health

Elizabeth Wall-Wieler

Forsknignsassistent

University of Manitoba: Max Rady College of Medicine Community Health Sciences