Stockholms universitet

Forskningsprojekt Organisera arbetsmiljö för främjande av hållbar hälsa

Inom arbetslivet i Sverige finns ett ökande intresse för hållbar hälsa och välbefinnande och för främjande faktorer, som ibland kallas friskfaktorer. Det här återspeglas exempelvis i den nationella arbetsmiljöstrategin och utgör också utgångspunkt för det här forskningsprojektet.

Balans, en legoscen av Petra Lindfors.

Med utgångspunkt i att det är angeläget att samtidigt undersöka såväl positiva som negativa aspekter av arbetslivet syftar det här forskningsprojektet till att studera variationer i krav, resurser och hälsorelaterade faktorer bland kvinnor och män med respektive utan chefsuppdrag inom en offentlig verksamhet.

Utöver det undersöks hur yrkesverksamma beskriver ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Förutom att ge en första förståelse kring hur människor kan förstå begrepp som hälsosam och främjande i arbetslivssammanhang förväntas forskningsprojektet ge kunskap om vilka möjligheter och hinder som kan finnas för att förvalta och organisera en arbetsmiljö som främjar hållbarhet, hälsa och välbefinnande.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Petra Lindfors

Professor

Psykologiska institutionen
Petra Lindfors at desk in office at Stockholm University, Department of Psychology

Medlemmar

Jacobus Pienaar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Jacobus Pienaar Foto: Psykologiska institutionen/HD