Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Orsaker och konsekvenser av lönearbete efter pensionering i Sverige

Pensionsreformer har ökat möjligheterna för individer att bestämma när de pensionerar sig samt uppmuntrat pensionerade att utöka sin inkomst genom lönearbete.

Äldre man med vinkelslip. Foto: David Siglin på Unsplash.

Det finns dock begränsad kunskap om lönearbete efter pensionering i Sverige, t. ex. med avseende på skillnader i tillgång till jobb och vilka konsekvenser lönearbete efter pensionering har på jämställdhet samt på social och hälsomässig ojämlikhet.

Projektbeskrivning

I föreliggande projekt kommer orsaker och konsekvenser av lönearbete efter pensionering att undersökas med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder.

Data kommer att inhämtas från studien SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), en representativ undersökning av den svenska förvärvsarbetande populationen (N=18,915) 2006–2020. Studiens data kommer att jämföras med data om inkomst och pensioner från studien Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA).

Utifrån ett longitudinellt perspektiv kommer projektet analysera hur vanlig övergången är till olika typer av förvärvsarbete efter pensionering och om det finns skillnader i tillgång till lönearbete efter pensionering mellan individer av olika kön, social ställning och hälsa. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön innan och efter pensionering kommer att jämföras.

Vidare kommer konsekvenserna av lönearbete efter pensionering med avseenden på jämställdhet samt social och hälsomässig ojämlikhet att undersökas. Intervjuer kommer att genomföras med ett teoretiskt urval av SLOSH-deltagare som har erfarenheter av olika typer av pensionering (heltidspensionering, gradvis pensionering samt återgång till förvärvsarbete efter pensionering).

Utifrån ett kvalitativt perspektiv kommer faktorer som främjar alternativt förhindrar lönearbete efter pensionering samt betydelse och upplevd påverkan av sådant arbete att utforskas.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Loretta Platts

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Loretta Platts Foto: Psykologiska institutionen/HD

Medlemmar

Lawrence Sacco

Forskare

Psykologiska institutionen
Lawrence Sacco. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Agnieszka Ignatowicz

PhD

Institute of Applied Health Research, University of Birmingham

Paraskevi Peristera

Forskare

Psykologiska institutionen

Dara Rasoal

Universitetslektor

Högskolan Dalarna

Kevin E. Cahill

PhD

Boston College

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Staffan Marklund

Professor emeritus

Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bo Burström

Professor

Global folkhälsa, Karolinska Institutet

Publikationer