Stockholms universitet

Forskningsprojekt Proteindynamik i trånga miljöer över multipla längd- och tidsskalor

Det vetenskapliga målet för detta konsortium är att använda avancerade röntgenmetoder för att studera dynamiken hos proteiner i trånga miljöer, i kondensat och under fasövergångar på relevanta längd- och tidsskalor.

Proteindynamik i trånga miljöer över multipla längd- och tidsskalor

Detta är forskningsteman där nya röntgenkällor som MAX IV, ESRF/EBS eller E-XFEL ger unika men i stort sett outforskade möjligheter med enorm vetenskaplig potential. De underliggande strukturella och dynamiska egenskaperna, som är av flera slag, kommer att kräva betydande teknisk och vetenskaplig utveckling och användning av kompletterande metoder för att göra betydande framsteg. En grupp experter på koherent spridning och proteindynamik kommer att ta itu med detta problem i ett fyraårigt projekt. Gruppen består av forskargrupper från Siegen, Tübingen, Lund och Stockholm och inkluderar grupper från stationerna för koherent spridning från MAX IV, PETRA III, ESRF och Eu-XFEL. Utvecklingen av metoder, instrument och vetenskapliga mätningar organiseras i fem arbetspaket, inklusive ett tillvägagångssätt för att hantera problemet med stora och FAIR data i sådana experiment. Projektet leds av grupper i Siegen och Lund. Det utnyttjar på ett idealiskt sätt de överlägsna koherenta egenskaperna hos de nya röntgenkällorna, t.ex. MAX IV och ESRF/EBS, och kommer att driva koherenta röntgentekniker till en nivå som gör det möjligt att t.ex. observera dynamiken i kondensat på längdsskalan av ett enda protein.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Medlemmar

Publikationer

Nyheter